تبلیغات
حرفهای نا گفته - عشق چیست ؟
عشق چیست ؟ | عاشقانه ,

 

( love is afraid of losing you) 

)عشق یعنی ترس از دست دادن تو) 

(love is like the air we breathe  it may not always be seen ,but it is always felt and used and we will die with out it.)

(عشق مثل هوایی است که استشمام میکنیم . آن را نمی بینیم اما همیشه احساس و مصرفش میکنیم و بدون آن خواهیم مرد)

 (love is when you find your self spending every wish on him )

(عشق آن است که همه خواسته ها را برای او آرزو میکنی).

(love is something silent but is can be louder than anything when it

talks)

(عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر خواهد بود)

(love is like a flower which blossoms with trust) 

(عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید)

(love is a wide ocean that joins two shores)

(عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل را به یکدیگر پیوند می دهد) 

 


نوشته شده توسط تنهای تنها در شنبه 15 بهمن 1384 و ساعت 01:02 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مارمولک+ بابک خرمدین+ من مهربان ندارم نامهربان من کو ؟+ چشم من + + راه من+ شب آغاز هجرت تو+ حرف با خدا+ شبی از شدت+ دنیای سنگ+ به نام عشق+ ما به هم نمی رسیم + تولدت مبارک+ تولدت مبارک + تولدت مبارک

صفحات: